Ku mund të gjej kodin tim të Bashkëpunëtorit?

Kodi i Bashkëpunëtorit mund të gjendet në anën e majtë në fund të kartës suaj LR

Në kartat e vjetra LR Kodi i Shtetit është zëvendësuar me numrin e brendshëm LR të shtetit.

 

  •