Kde nájdem svoje číslo partnera?

Číslo partnera je vľavo dole na Vašej karte LR partnera. Začína sa vždy skratkou štátu, napr. SK pre Slovenskú republiku.

Na starších kartách je namiesto skratky štátu uvedené číslo štátu. V tom prípade, prosím, nahraďte číslo 16 skratkou SK (pre Slovenskú republiku).

 

LR_Card_declaration_sk.jpg
  •